Hideaways köp- och resevillkor

Hideaways köp- och resevillkor för semesterresor som säljs som paketresor och omfattas av paketreselagen.

Särskilda resevillkor för semesterresor som säljs som paketresor. Dessa särskilda regler kompletterar de allmänna resevillkor som finns för paketresor.

Betalning, prisändringar m.m.

Vid bokning av ”endast hotell” eller en paketresa som inkluderar transport och boende måste som minimum en deposition betalas innan resan kan bokas och bekräftas. Om det vid bokning av resan inte är möjligt att betala annat än resans totala pris så beror detta på att ingen av resans delar är återbetalbara och därför inte kan ändras eller avbeställas.

Om deposition kan väljas i samband med betalningen så utgör denna ca 40% av resans pris samt eventuell tillköpt avbeställningsförsäkring som ska betalas samtidigt med att resan bokas.

Beställning och bekräftelse av resa

När man beställer en resa hos Hideaways söker man efter önskad produkt/er och därefter väljer man de önskade resekomponenterna. I nästa steg uppger man namn, adress, telefonnummer och e-mailadress. I det sista steget skall semesterresan betalas. En bekräftelse på vad du bokat finns till höger genom hela bokningsprocessen.

Hela bokningen avslutas med en bekräftelsesida och ett bekräftelsenummer. Samtidigt sänds en e-post till den uppgivna e-postadressen. Bekräftelsenumret och bekräftelsen är ditt bevis att bokningen genomförts. I samband med detta är bokningen bindande för resenären.

Det är kundens ansvar att uppge en korrekt e-postadress som fram till avresan kommer användas för all kommunikation avseende din resa och ev. tidtabellsförändringar. 
Det är därför viktigt att meddela oss om e-postadressen ändras efter bokning men innan avresan.

Om din bokning inte avslutas med en bekräftelsesida som innehåller reservationsnummer eller om du inte erhåller en bekräftelse per e-post, ska du snarast kontakta Hideaways.

Bokningsuppgifter 

Det är köparens och resenärens ansvar att kontrollera att bokningsbekräftelsen som skickats via e-post stämmer överens med bokade reseprodukter. Om något inte stämmer på bekräftelsen eller om bekräftelse inte erhållits direkt efter gjord bokning ska Hideaways omedelbart kontaktas.

Det är köparens ansvar att ange korrekt namn på resenärerna. Namnet skall stavas exakt som i passet. Kunden svarar själv för eventuella kostnader som uppstår med anledning av felstavat namn. Vissa flygbolaget tillåter inte namnändring utan en ny biljett måste bokas.

Betalning

Du kan betala med bank-, betal och kreditkort. Ditt kort debiteras omedelbart när du betalar din bokning. Det tillkommer inga avgifter oavsett kort typ. Vi accepterar endast kort utgivna i EU-länder och länder som är anslutna till Schengen (även Norge och Schweiz). 
Vid en ev. återbetalning krediteras samma kort som användes vid betalningen. Det kan ta upp till tre dagar innan pengarna återfinns på kortet.

Hideaways använder 3D-secure för kryptering av alla kortbetalningar. Denna mycket säkra kortbetalningslösning via internet är framtagen av Visa och Mastercard för att identifiera kortinnehavaren. Inga uppgifter du matar in i vid krypteringen sparas av Hideaways efter att din resa genomförts. Oberoende av leverantörernas regler debiterar vi ditt konto vid bokningstillfället. Information om övriga betalningsalternativ, "Internetbank" och  ”Hideaways Betalning”, läs mer under fliken "betalning" på startsidan.
Oavsett betalningsmetod blir du bunden av reseavtalet såsom om du erlagt 100% av resans pris i bokningsögonblicket.

Priser

Våra priser inkluderar alla skatter, avgifter och flygplatsavgifter.

Följande tillägg ingår inte i totalpriset:

Lokala flygplatsskatter - och hotellskatter. Några städer/länder har infört lokala skatter på turistboende, bland annat Italien och Barcelona. Dessa betalas kontant av kunden på plats.
Lokaltransporter mellan flygplatser vid flygplansbyte (ex. i New York, Paris och London). Detta betalas kontant av kunden på plats.

Visum

Många flygbolag tar idag betalt för bagage och ibland för manuell incheckning (via automater eller online är gratis). Dessa tilläggstjänster kan du alltid boka i samband med att du bokar flyget. När du valt flyg, presenteras valt flygbolags villkor.

Pris- och antalsfel

Dagens snabba och effektiva teknik kan innebära att både prissättning och allokering av allotment kan bli felaktiga. Vi förbehåller oss därför rätten att återkomma med rättelse inom 24 timmar vid eventuella grova fel. Vid bokning under helger har vi rätt att återkomma nästkommande vardag. Hideaways reserverar sig för eventuella prisfel, tekniska problem, datafel och ändringar utanför vår kontroll. Dessa orsakas t.ex. av flygbolag som visar platser som inte är tillgängliga eller fel angivna priser från hotellens bokningssystem eller från hyrbilsföretagens prissättningssystem. Kunden kommer att meddelas så snart Hideaways får sådan information från leverantörer.

Ändringar och avbeställningar på kundens initiativ

Om kunden efter betalning av anmälningsavgiften och/eller resans fulla pris vill göra ändring(ar) av avreseort, resmål, hotell, resedeltagare eller annat, under förutsättning att resebyrån bekräftar att en sådan ändring är möjlig, gäller följande regler (observera: flygbiljett(er) kan inte refunderas/ändras): Vid ändring av resor som meddelas och bekräftas till resebyrån senast 40 dagar före den ursprungligen avtalade resdagen har resebyrån rätt att ta ut en ändringsavgift. Ändringsavgiften beräknas utifrån det merarbete samt extrautgifter som ändringen medför, dock minst kr. 250,- per person. Eventuella prisförändringar i förhållande till dagens priser debiteras eller krediteras kunden. Ändringsavgiften betalas i samband med eller omedelbart efter ändringen så att minst den fulla anmälningsvgiften för resan är betald. Ändringar som de ovan nämnda som meddelas resebyrån inom 40 dagar före den ursprungligen avtalade avresedagen har resebyrån rätt att betrakta som avbeställning (se nedan) och en ny bokning måste göras. Vid ändring av en resa där det utgått 3, 4, 5 eller 6 personers rabatt/extrabäddsrabatt eller där avgift för enkelrum eller dubbelrum för eget bruk har erlagts, gäller nedanstående.

Kunden har i händelse av akut uppstådd sjukdom rätt att avbeställa resan enligt nedanstående villkor, med mindre att resebyrån senast vid avtalets ingående har informerat att avbeställning baserad på underleverantörers (t.ex. flygbolag) regler inte kan göras utan att hela resans pris går förlorat. I händelse av avbeställning till följd av akut uppstådd sjukdom som görs utanför Hideaways telefonöppettider uppmanas den resande meddela detta på mail info@hideaways.se  

Vid avbeställning av en resa gäller följande regler
Följande regler gäller för avbeställning under förutsättning att ingen avbeställningsförsäkring har tecknats (se regler nedan)

  • Vid avbeställning efter inbetalning av anmälningsavgiften förloras hela anmälningsavgiften
  • Vid avbeställning efter inbetalning av resans totala pris förloras hela resans pris
  • Enbart hotell med "gratis avbeställning". Avbeställningsreglerna framgår under varje enskilt hotell och av ditt resebevis

Administrativ avgift

I de fall en återbetalning kan göras efter en avbokning/ändring tar Hideaways ut en administrativ avgift utöver den kostnad som flygbolaget och/eller hotell debiterar. Avgiften är alltid minst 400 kronor per person. Resan måste alltid vara avbokad före avresa för att eventuell återbetalning ska kunna medges.

Avbeställningsskydd

För att undvika höga avbokningskostnader i samband med sjukdom eller allvarligt verifierbart hinder rekommenderar vi dig att teckna en separat avbeställningsförsäkring. Läs mer under fliken avbokningsvillkor.

Ensamåkande barn

Vi kan inte hantera bokningar med ensamåkande barn utan hänvisar till flygbolagen direkt som med sin närvaro under hela resan kan säkerställa ett säkert omhändertagande.

Önskemål

Dina önskemål är förfrågningar och kan inte garanteras. Rumstilldelning ombesörjs av hotellet, speciellt utrustad hyrbil eller specifik modell ombesörjs av hyrbilsfirman. På Hideaways webbplats ges du möjlighet att ange dina önskemål som vi dock ej kan garantera. Säng eller spjälsäng för barn under 2 år ingår ej. Säg till på hotellet vid ankomst om extra tillbehör önskas. Eventuell kostnad för extra tillbehör betalas av kunden på plats. 
Pass, visum och vaccinationer

Du som resenär är ansvarig för att ha ett giltigt pass, visum, visum för mellanlandning, nödvändiga vaccinationer och andra eventuella dokument för det land som du skall besöka under din resa. OBS! Många länder kräver att passet är giltigt i minst sex månader efter hemresedatumet.

De flesta länder utanför EU kräver en hemresebiljett och/eller vidarebiljett från landet. Om man inte kan uppvisa detta finns risk att man blir avvisad redan på avreseflygplatsen eller vid ankomsten till landet. Om du inte är svensk medborgare kan ovanstående även bli aktuellt inom EU. I det fall detta händer finns ingen möjlighet till återbetalning eller ombokning.

Pass, visum och vaccinationer

Du som resenär är ansvarig för att ha ett giltigt pass, visum, visum för mellanlandning, nödvändiga vaccinationer och andra eventuella dokument för det land som du skall besöka under din resa.

De flesta länder utanför EU kräver en hemresebiljett och/eller vidarebiljett från landet. Om man inte kan uppvisa detta finns risk att man blir avvisad redan på avreseflygplatsen eller vid ankomsten till landet. Om du inte är svensk medborgare kan ovanstående även bli aktuellt inom EU. I det fall detta händer finns ingen möjlighet till återbetalning eller ombokning.

Tidtabellsändringar

Vid tidtabellsändring skickas information om den nya tidtabellen alltid till den e-postadress som är angivits i bokningen. Det är alltid kundens eget ansvar att kontrollera tidtabellsändringar direkt med det bokade flygbolaget. Hideaways ansvarar ej för e-post som av någon anledning ej når mottagaren (t ex. spamfilter). I de fall flygbolaget tillåter avbokning på grund av tidtabellsändring återbetalas hela summan. Senast 24 timmar före avresan skall du kontrollera med avreseflygplatsen att inga sena tidtabellsändringar har skett. Du kan kolla detta via ditt flygbolags hemsida. Er det en GDS referens du har på fin billjett kand du också kolla här: ViewTrip

Flygresans genomförande

Var uppmärksam på att alla flygtider anges i lokala tider.

Glöm ej att kontrollera avgångstiden för både ut- och hemresa 24 timmar före avgång, ViewTrip eller via ditt flygbolags hemsida.

Vissa flygbolag tar betalt för bagage och andra tjänster som kan förknippas med flygningen. Var noga med att kontrollera flygbolagets regelverk. Det är ofta dyrare att betala för t ex bagage på flygplatsen än att boka denna tjänst i förväg, antingen på Hideaways webplats i samband med bokning eller direkt hos flygbolagen innan avresan.
Förlorat eller skadat bagage ska alltid anmälas direkt på flygplatsen till ansvarigt flyg-/handlingbolag. Detta måste ske i realtid med händelsen. Vid förseningar äger du som resenär rätt till omfattande kompensationer från flygbolaget. Ställ krav på denna kompensation på plats i samband med förseningen. Läs mer om detta på EU's sidor om passagerarrättigheter.

Ibland så samarbetar flygbolagen. Detta kan innebära att du bokar en flygning med ett flygbolag, men slutligen genomförs flygningen med ett annat flygbolag. Det är relativt vanligt och brukar benämnas som codeshare.

Vissa flygbolag inkluderar både mat och dryck i flygbiljettens pris. Andra flygbolag tar betalt för mat och/eller dryck under flygningen. För ytterligare information om servicegrad, se flygbolagens hemsidor.

Om ett flygbolag genomför en tidtabellsförändring och detta medför en förkortad tid på resmålet och hotellet kommer du kompenseras i motsvarande grad.

Om ditt flyg blir försenat och du har bokat tilläggsprodukter som t ex hyrbil via Hideaways skall du försöka kontakta leverantören och meddela din förändrade ankomsttid.

Om du har bokat tilläggsprodukter externt utanför TripX bör du kontakta leverantören och meddela din förändrade ankomsttid.

Hotell

I det fall att levererad tjänst inte överensstämmer med vad som bokats så skall felet omedelbart påtalas för hotellet. Om inte rättelse sker så skall resenären omgående kontakta Hideaways för åtgärd. Hideaways har ingen möjlighet att åtgärda en brist i efterhand efter hemkomst.

Hyrbilar

I det fall att levererad tjänst inte överensstämmer med vad som bokats så skall felet omedelbart påtalas för hyrbilsföretaget, antingen vid upphämtning av hyrbilen eller under hyrestiden omedelbart efter att brist uppstår. Om inte rättelse sker så skall resenären omedelbart kontakta Hideaways för åtgärd. Hideaways har ingen möjlighet att åtgärda en brist i efterhand efter hemkomst.

Reklamation

Om det under semesterresan skulle uppstå fel på någon av resekomponenterna som kan ge anledning till reklamation så skall leverantören (flygbolag, hyrbilsföretag, hotell etc.) omedelbart meddelas detta och ges möjlighet till rättelse. Om reklamation under resan riktas direkt till leverantören skall du alltid försöka erhålla bevis för detta. Detta är av största vikt om du efter hemkomst avser reklamera någon beståndsdel av din resa. Reklamationer där resenären inte får en rättelse av felet på plats kan vända sig direkt till Hideaways för utredning. Reklamationen skall innehålla: Bokningsreferens, avresedatum, resmål, utförlig beskrivning av problemet samt helst en skriftlig redogörelse från leverantören avseende problemet och skälet härtill. Beroende på reklamationens karaktär förbehåller vi oss 3-6 veckors behandlingstid. Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol. 
ARN:s webbadress är: www.arn.se ARN:s postadress är: Allmänna reklamationsnämnden Box 174 101 23 Stockholm.

Resegaranti

Hideaways har ställt Resegaranti till Kammarkollegiet. Resegarantin gäller vid köp paketresa hos Hideaways bestående av minst två beståndsdelar (flyg, hotell eller hyrbil) på en och samma bokning. Resegaranti gäller ej vid köp av t ex endast flyg, hyrbil eller hotell.

Rättigheter för flygpassagerare

Samtliga flygpassagerares rättigheter omfattas av ett regelverk som heter Montrealkonventionen. Inom EU finnes det också ett eget direktiv som alla flygbolag skal följa.
Läs mer på följande länk Regulation (EC) No 261/2004

Ångerrätt

Enlig konsumentlagen finns det ingen ångerrätt för resor som innehåller transporter och logi. För mer info om detta, se www.konsumentverket.se

Ansvar för Hideaways

Hideaways ansvarar under inga omständigheter för indirekta förluster inklusive bl.a: Minskning eller bortfall av produktion eller omsättning, utebliven vinst till följd av att avtal med tredje man fallit bort, inte blivit riktigt uppfyllt eller ej kunnat ingås eller skadestånd till följd därav eller liknande förluster eller utebliven eller minskad vinst som användare förorsakas till följd av nyttjande av webbplatsen, innehållet och de produkter som förmedlas av Hideaways.

Immateriella rättigheter

Alla immateriella rättigheter (inkl. patent, varumärkesrätter och upphovsrätter) till webbplatsen och dess innehåll tillhör Hideaways och/eller samarbetspartners. Det är ej tillåtet att använda webbplatsen och dess innehåll i kommersiellt syfte t.ex. publicering eller vidaredistribution.

Användarmissbruk

Hideaways webbplats får ej användas i spekulationssyfte. Det är ej heller tillåtet att producera bedrägliga bokningar oavsett syfte. Missbruk av denna art kan vara brottsligt och kommer att polisanmälas. Det kan i grövre fall föreligga skadeståndsansvar för den som missbrukar webbplatsen. Användare som tillämpar metoder som beskrivs ovan och som medvetet nyttjar webbplatsen på ett otillbörligt sätt kommer att stängas av helt eller delvis från webbplatsen.

Externa länkar

Hideaways tar inget ansvar för andra webbplatser vilka länkat till TripX webbplats eller omvänt vilka Hideaways webbplats länkar till.

Innehåll på Hideaways och webbplatser länkat dit

Hideaways målsättning är att all kommunikation skall vara virusfri, men påtar sig inget ansvar för konsekvenser till följd av att så inte är fallet.
Hideaways webbplats är mycket genomarbetat och stor möda har lagts ner för att undvika och förhindra olika fel. Innehållet kan dock innehålla fel eller vara bristfälligt på grund av tekniska orsaker, felskrivningar eller andra orsaker. Hideaways påtar sig inget ansvar för sådana fel eller brister. Hideaways garanterar inte ägarskap eller upphovsrätt till innehåll som tillhandahålls av tredje man. Hideaways garanterar inte att webbplatsen har viss tillgänglighet eller vissa svarstider. Hideaways frånskriver sig uttryckligen ansvar för såväl direkta som indirekta skador och förluster som uppstår som en följd av webbplatsen eller att webbplatsen inte fungerar tillfredsställande.
Hideaways webbplats och dess innehåll tillhandahålls i ”befintligt skick”.

I det fall att Hideaways trots ovanstående skulle finnas skyldig till skadestånd/ersättning skall totalbeloppet aldrig kunna överstiga ett prisbasbelopp.

Tillämplig lag

Tvist i anledning av användandet av webbplatsen och dess innehåll skall avgöras av Malmö tingsrätt som första instans.

Integritets- och säkerhetsfrågor

När du bokar en resa med Hideaways accepterar du också att Hideaways spar din epost adress för framtidig marknadsförning. Vi kommer inte att lämna ut din e-post adress till tredjepart.

Hideaways köp- och resevillkor för semesterresor som säljs som individuella resekomponenter och inte omfattas av paketreselagen.

Dessa regler gäller de semesterresor där Hideaways endast förmedlar individuella resekomponenter enligt nedan.

Förmedling av hotellrum:

Hideaways har via omfattande kontroller och förhandlingar kontrakterat hotell med god kvalitet i respektive hotellkategori, till mycket förmånliga priser. När du bokar hotell hos Hideaways är du via vår avancerade teknik inne i hotellens bokningssystem och kan tillgodogöra dig våra framförhandlade minipriser. I samband med bokningen gör du ett tredjepartsavtal med hotellet. Hotellet blir således din kontraktspart. Strax efter bokning får du tillgång till en hotellvoucher som berättigar dig till bokad hotellvistelse.

Förmedling av flygresor:

Hideaways har ett brett samarbete med flertalet flygbolag, för närvarande ca 100 stycken. När du bokar flyget hos TripX är du via vår avancerade teknik, direkt eller indirekt inne i flygbolagens bokningssystem. I samband med bokningen gör du ett tredjepartsavtal med flygbolaget. I samma ögonblick som du betalar till Hideaways så överförs kostnaden för flygbiljetten till flygbolaget. Flygbolaget blir således din kontraktspart. Strax efter bokning får du tillgång till separat/a flygbiljett/er som är till 100% betalda.

Förmedling av hyrbilar:

Hideaways har ett brett samarbete med flertalet hyrbilsföretag, för närvarande ca 65 stycken. När du bokar hyrbilen via TripX är du via vår avancerade teknik, direkt eller indirekt inne i hyrbilsföretagens bokningssystem. Hyrbilsföretagen ges möjlighet att ge bästa pris på just din förfrågan. Detta innebär att konkurrensen om din förfrågan är knivskarp och ofta finns det 5-10 hyrbilsföretag som anstränger sig, att ge dig det bästa priset på just din förfrågan. I samband med bokningen gör du ett tredjepartsavtal med hyrbilsföretaget. I samma ögonblick som du betalar till Hideaways så överförs kostnaden för din hyrbil till hyrbilsföretaget. Hyrbilsföretaget blir således din kontraktspart. Strax efter bokning får du tillgång till en separat hyrbilsvoucher som är till 100% betald.

Förmedling av transfer på resmålet:

Hideaways har ett samarbete med transferföretag på resmålen. När du bokar transfer via Hideaways är du via vår avancerade teknik, direkt eller indirekt inne i transferföretagens bokningssystem. I samband med bokningen gör du ett tredjepartsavtal med transferföretaget på valt resmål. I samma ögonblick som du betalar till Hideaways så överförs kostnaden för din transfer till transferföretaget. Transferföretaget blir således din kontraktspart. Strax efter bokning får du tillgång till en separat transfervoucher.
En semesterresa med individuella resekomponenter innebär att du själv bokar á la carte från våra samarbetspartners utbud av olika reserelaterade komponenter.

Betalning, prisändringar m.m.

Vid bokning av ”endast hotell” eller en paketresa som inkluderar transport och boende måste som minimum en deposition betalas innan resan kan bokas och bekräftas. Om det vid bokning av resan inte är möjligt att betala annat än resans totala pris så beror detta på att ingen av resans delar är återbetalbara och därför inte kan ändras eller avbeställas.

Om deposition kan väljas i samband med betalningen så utgör denna ca 40% av resans pris samt eventuell tillköpt avbeställningsförsäkring som ska betalas samtidigt med att resan bokas.

Beställning och bekräftelse av resa

När man beställer en resa hos Hideaways söker man efter önskad produkt/er och därefter väljer man de önskade resekomponenterna. I nästa steg uppger man namn, adress, telefonnummer och e-mailadress. I det sista steget skall semesterresan betalas. En bekräftelse på vad du bokat finns till höger genom hela bokningsprocessen.

Hela bokningen avslutas med en bekräftelsesida och ett bekräftelsenummer. Samtidigt sänds en e-post till den uppgivna e-postadressen. Bekräftelsenumret och bekräftelsen är ditt bevis att bokningen genomförts. I samband med detta är bokningen bindande för resenären.

Det är kundens ansvar att uppge en korrekt e-postadress som fram till avresan kommer användas för all kommunikation avseende din resa och ev. tidtabellsförändringar. Det är därför viktigt att meddela oss om e-postadressen ändras efter bokning men innan avresan.

Om din bokning inte avslutas med en bekräftelsesida som innehåller reservationsnummer eller om du inte erhåller en bekräftelse per e-post, ska du snarast kontakta Hideaways.

Bokningsuppgifter

Det är köparens och resenärens ansvar att kontrollera att bokningsbekräftelsen som skickats via e-post stämmer överens med bokade reseprodukter. Om något inte stämmer på bekräftelsen eller om bekräftelse inte erhållits direkt efter gjord bokning ska Hideaways omedelbart kontaktas.

Det är köparens ansvar att ange korrekt namn på resenärerna. Namnet skall stavas exakt som i passet. Kunden svarar själv för eventuella kostnader som uppstår med anledning av felstavat namn. Vissa flygbolaget tillåter inte namnändring utan en ny biljett måste bokas.

Betalning

Du kan betala med bank-, betal och kreditkort. Ditt kort debiteras omedelbart när du betalar din bokning. Det tillkommer inga avgifter oavsett kort typ. Vi accepterar endast kort utgivna i EU-länder och länder som är anslutna till Schengen (även Norge och Schweiz). 
Vid en ev. återbetalning krediteras samma kort som användes vid betalningen. Det kan ta upp till tre dagar innan pengarna återfinns på kortet.

Hideaways använder 3D-secure för kryptering av alla kortbetalningar. Denna mycket säkra kortbetalningslösning via internet är framtagen av Visa och Mastercard för att identifiera kortinnehavaren. Inga uppgifter du matar in i vid krypteringen sparas av Hideaways efter att din resa genomförts. Oberoende av leverantörernas regler debiterar vi ditt konto vid bokningstillfället. Information om övriga betalningsalternativ, "Internetbank",  ” Hideaways Betalning”,  "Klarna Faktura", "Klarna Räntefritt & Avbetalning",  läs mer under fliken "betalning" på startsidan. Oavsett betalningsmetod blir du bunden av reseavtalet såsom om du erlagt 100% av resans pris i bokningsögonblicket.

Priser

Våra priser inkluderar alla skatter, avgifter och flygplatsavgifter.

Följande tillägg ingår inte i totalpriset: 
•    lokala flygplatsskatter - och hotellskatter. Några resmål har infört lokala skatter på turistboende, bland annat Italien och Barcelona. Dessa betalas kontant av kunden på plats.
•    lokaltransporter mellan flygplatser vid flygplansbyte (ex. i New York, Paris och London). Detta betalas kontant av kunden på plats.
•    Visum
Många flygbolag tar idag betalt för bagage och ibland för manuell incheckning (via automater eller online är gratis). Dessa tilläggstjänster kan du alltid boka i samband med att du bokar flyget. När du valt flyg, presenteras valt flygbolags villkor.

Pris- och antalsfel

Dagens snabba och effektiva teknik kan innebära att både prissättning och allokering av allotment kan bli felaktiga. Vi förbehåller oss därför rätten att återkomma med rättelse inom 24 timmar vid eventuella grova fel. Vid bokning under helger har vi rätt att återkomma nästkommande vardag.

Hideaways reserverar sig för eventuella prisfel, tekniska problem, datafel och ändringar utanför vår kontroll. Dessa orsakas t.ex. av flygbolag som visar platser som inte är tillgängliga eller fel angivna priser från hotellens bokningssystem eller från hyrbilsföretagens prissättningssystem. Kunden kommer att meddelas så snart Hideaways får sådan information från leverantörer.

Avbokning

Avbokning av alla eller delar av resekomponenterna ska alltid ske omedelbart efter att hinder uppstått. Vid avbokning av resa utanför våra öppettider - kontakta alltid flygbolaget och/eller hotellet direkt. Meddela därefter Hideaways om vilka åtgärder som du vidtagit.

Avbokning av hotell

Regler för avbokning/ändring och återbetalning av hotell, varierar för olika hotell.
Om man inte avbokar innan avresa kan man oftast inte få någon återbetalning. Kontrollera innan bokning regelverket för de hotell som du är intresserad av. Hideaways specialavtal med hotellen kan innebära att regelverket skiljer sig från hotellens officiella.

Avbokning av hyrbil, transfer, försäkringar och avbeställningsskydd

Regler för avbokning/ändring och återbetalning av dessa prestationer styrs helt av leverantörens villkor. Normalt är de ej återbetalningsbara. Om man inte avbokar innan avresa kan man oftast inte få någon återbetalning. Kontrollera innan bokning regelverket hos de leverantörer som du är intresserad av, genom att kontakta Hideaways. Hideaways specialavtal med leverantörerna kan innebära att regelverket skiljer sig från leverantörernas officiella.

Om- eller avbokning av flygbiljett

Normalt så är inte flygbiljetten av semesterresan återbetalningsbar. Du måste använda alla flygbiljetterna i den ordning som du bokat dem. I det fall att du bokat en T o R flygresa, kan du inte avstå från utresan och använda hemresan. Hela biljetten blir automatiskt avbokad om du uteblir (no show) från någon delsträcka. Ingen återbetalning sker vid en sådan händelse. Hos en del flygbolag är namnbyte möjligt mot en avgift.

Administrativ avgift

I de fall en återbetalning kan göras efter en avbokning/ändring tar Hideaways ut en administrativ avgift utöver den kostnad som flygbolag, hotell, hyrbilsföretag och/eller transferföretag debiterar. Avgiften är alltid minst 400 kronor per person. Resan måste alltid vara avbokad före avresa för att eventuell återbetalning ska kunna medges.

Avbeställningsskydd

För att undvika höga avbokningskostnader i samband med sjukdom eller allvarligt verifierbart hinder rekommenderar vi dig att teckna en separat avbeställningsförsäkring. Läs mer under fliken avbokningsvillkor.

Ensamåkande barn

Vi kan inte hantera bokningar med ensamåkande barn utan hänvisar till flygbolagen direkt som med sin närvaro under hela resan kan säkerställa ett säkert omhändertagande.

Önskemål

Dina önskemål är förfrågningar och kan inte garanteras. Rumstilldelning ombesörjs av hotellet, speciellt utrustad hyrbil eller specifik modell ombesörjs av hyrbilsfirman. På Hideaways webbplats ges du möjlighet att ange dina önskemål som vi dock ej kan garantera. Säng eller spjälsäng för barn under 2 år ingår ej. Säg till på hotellet vid ankomst om extra tillbehör önskas. Eventuell kostnad för extra tillbehör betalas av kunden på plats.

Pass, visum och vaccinationer

Du som resenär är ansvarig för att ha ett giltigt pass, visum, visum för mellanlandning, nödvändiga vaccinationer och andra eventuella dokument för det land som du skall besöka under din resa. OBS! Många länder kräver att passet är giltigt i minst sex månader efter hemresedatumet.

De flesta länder utanför EU kräver en hemresebiljett och/eller vidarebiljett från landet. Om man inte kan uppvisa detta finns risk att man blir avvisad redan på avreseflygplatsen eller vid ankomsten till landet. Om du inte är svensk medborgare kan ovanstående även bli aktuellt inom EU. I det fall detta händer finns ingen möjlighet till återbetalning eller ombokning.

Tidtabellsändringar

Vid tidtabellsändring skickas information om den nya tidtabellen alltid till den e-postadress som är angivit i bokningen. Det är alltid kundens eget ansvar att kontrollera tidtabellsändringar direkt med det bokade flygbolaget. Hideaways ansvarar ej för e-post som av någon anledning ej når mottagaren (t ex. spamfilter). I de fall flygbolaget tillåter avbokning på grund av tidtabellsändring återbetalas hela summan. Senast 24 timmar före avresan skall du kontrollera med avreseflygplatsen att inga sena tidtabellsändringar har skett. Du kan kolla dina flygtider via ditt flygbolags hemsida. Har du en biljett vart det står GDS vid din referens, kan du också kolla denna sida: CheckTrip


Flygresans genomförande

Hideaways förmedlar endast flygbiljetterna och ansvarar därför inte för händelser som har med flygresans utförande att göra. Exempel på detta är förlorat bagage, avgifter för bagage som inte ingår i flygpriset, inställda flyg och tidtabellsändringar. Detta ansvar ligger på flygbolagen och det är därför direkt till ansvarigt flygbolag man skall vända sig vid eventuella klagomål. Förlorat eller skadat bagage ska alltid anmälas direkt på flygplatsen till ansvarigt flyg-/handlingbolag. Detta måste ske i realtid med händelsen. Vid förseningar äger du som resenär rätt till omfattande kompensationer från flygbolaget. Ställ krav på denna kompensation på plats i samband med förseningen. EU Regler för flygbolag . Det är ofta svårt att få ut denna flygbolagskompensation i efterhand.

Var uppmärksam på att alla flygtider anges i lokala tider.

Glöm ej att kontrollera avgångstiden för både ut- och hemresa 24 timmar före avgång, ViewTrip eller via ditt flygbolaget hemsida.

Vissa flygbolag tar betalt för bagage och andra tjänster som kan förknippas med flygningen. Var noga med att kontrollera flygbolagets regelverk. Det är ofta dyrare att betala för t ex bagage på flygplatsen än att boka denna tjänst i förväg, antingen på

Hideaways webplats i samband med bokning eller direkt hos flygbolagen innan avresan.
Ibland så samarbetar flygbolagen. Detta kan innebära att du bokar en flygning med ett flygbolag, men slutligen genomförs flygningen med ett annat flygbolag. Det är relativt vanligt och brukar benämnas som codeshare.

I undantagsfall kan flygbolaget lägga om flygsträckningen, vilket kan föranleda en mellanlandning som ej är planerad från början.
Vissa flygbolag inkluderar både mat och dryck i flygbiljettens pris. Andra flygbolag tar betalt för mat och/eller dryck under flygningen. För ytterligare information om servicegrad, se flygbolagens hemsidor.
Om ett flygbolag genomför en tidtabellsförändring och detta medför en förkortad tid på resmålet och hotellet kommer du kompenseras i motsvarande grad.

Om du har bokat tilläggsprodukter som t ex hyrbil via Hideaways skall du kontakta leverantören och meddela din förändrade ankomsttid.
Om du har boka tilläggsprodukter externt utanför Hideaways, bör du kontakta leverantören och meddela din förändrade ankomsttid. Hideaways tar inget ansvar för kostnader som uppstår för externt bokade reseprestationer.
För information om bagageregler hänvisar vi till respektive flygbolags regelverk som du finner på flygbolagens hemsidor. Regelverket varierar mycket mellan flygbolagen.

Hotell

Hideaways förmedlar endast hotelltjänsten. I det fall att levererad tjänst inte överensstämmer med vad som bokats så skall felet omedelbart påtalas för hotellet. Om inte rättelse sker så bör resenären begära ersättning/kompensation på plats av leverantören. Om detta inte är möjligt så skall resenären begära en skriftlig vidimering av leverantören över vad som ej uppfyllts och orsaken till bristen. Hideaways har ingen möjlighet att åtgärda en brist i efterhand efter hemkomst. Hideaways skall omgående kontaktas om inte bristen åtgärdas eller kompenseras i rimlig grad av hotellet.

Hyrbilar

Hideaways förmedlar endast hyrbilstjänsten. I det fall att levererad tjänst inte överensstämmer med vad som bokats så skall felet omedelbart påtalas för hyrbilsföretaget, antingen vid upphämtning av hyrbilen eller under hyrestiden omedelbart efter att brist uppstår. Om inte rättelse sker så bör resenären begära ersättning/kompensation på plats av leverantören. Om detta inte är möjligt så skall resenären begära en skriftlig vidimering av leverantören över vad som ej uppfyllts och orsaken till bristen. Hideaways har ingen möjlighet att åtgärda en brist i efterhand efter hemkomst. Hideaways skall omgående kontaktas om inte bristen åtgärdas eller kompenseras i rimlig grad hyrbilsföretaget.

Transfer

Hideaways förmedlar endast transfertjänsten. I det fall att levererad tjänst inte överensstämmer med vad som bokats så skall felet omedelbart påtalas för transferföretaget. Om detta inte är möjligt så skall resenären begära en skriftlig vidimering av leverantören över vad som ej uppfyllts och orsaken till bristen. Hideaways skall omgående kontaktas om inte bristen åtgärdas eller kompenseras i rimlig grad transferföretaget.

Reklamation

Om det under semesterresan skulle uppstå fel på någon av de individuella resekomponenterna som kan ge anledning till reklamation så skall leverantören (flygbolag, hyrbilsföretag, hotell etc.) omedelbart meddelas detta och ges möjlighet till rättelse. Om reklamation under resan riktas direkt till leverantören ska du alltid försäkra dig om bevis för detta. Detta är av största vikt om du efter hemkomst avser att rikta anspråk mot leverantören. Om du erhåller någon ersättning eller kompensation direkt av leverantören under resan och/eller om Hideaways ej blivit kontaktade när bristen uppstått, förfaller ofta rätten till ersättning i efterhand. Reklamationer där resenären inte når en uppgörelse med leverantören kan ställas till Hideaways för utredning. Reklamationen skall innehålla: Bokningsreferens, avresedatum, resmål, utförlig beskrivning av problemet samt helst en skriftlig redogörelse från leverantören avseende problemet och skälet härtill. Beroende på reklamationens karaktär förbehåller vi oss 3-6 veckors behandlingstid.

Hideaways har ställt Resegaranti till Kammarkollegiet. Resegarantin gäller vid köp av semesterresa hos Hideaways bestående av minst två beståndsdelar (flyg, hotell eller hyrbil) på en och samma bekräftelse. Resegaranti gäller ej vid köp av t ex endast flyg, hyrbil eller hotell.

Rättigheter för flygpassagerare

Samtliga flygpassagerares rättigheter omfattas av ett regelverk som heter Montrealkonventionen. Inom EU finnes det också ett eget direktiv som alla flygbolag skal följa. Läs mer på följande länk Regulation (EC) No 261/2004

Ångerrätt

Enlig konsumentlagen finns det ingen ångerrätt för resor som innehåller transporter och logi. För mer info om detta, se www.konsumentverket.se

Ansvar för Hideaways

Avtal om viss transport, tjänst eller produkt ingås mellan resenären och respektive leverantör. Hideaways ansvarar under inga omständigheter för indirekta förluster inklusive bl.a: Minskning eller bortfall av produktion eller omsättning, förlust till följd av att transporten tjänsten eller produkten inte kunnat utnyttjas på avsett sätt, utebliven vinst till följd av att avtal med tredje man fallit bort, inte blivit riktigt uppfyllt eller ej kunnat ingås eller skadestånd till följd därav eller liknande förluster eller utebliven eller minskad vinst som användare förorsakas till följd av nyttjande av webbplatsen, innehållet och de produkter som förmedlas av Hideaways.

Immateriella rättigheter

Alla immateriella rättigheter (inkl. patent, varumärkesrätter och upphovsrätter) till webbplatsen och dess innehåll tillhör Hideaways och/eller samarbetspartners. Det är ej tillåtet att använda webbplatsen och dess innehåll i kommersiellt syfte t.ex. publicering eller vidaredistribution.

Användarmissbruk

Hideaways webbplats får ej användas i spekulationssyfte. Det är ej heller tillåtet att producera bedrägliga bokningar oavsett syfte. Missbruk av denna art kan vara brottsligt och kommer att polisanmälas. Det kan i grövre fall föreligga skadeståndsansvar för den som missbrukar webbplatsen. Användare som tillämpar metoder som beskrivs ovan och som medvetet nyttjar webbplatsen på ett otillbörligt sätt kommer att stängas av helt eller delvis från webbplatsen.

Externa länkar

Hideaways tar inget ansvar för andra webbplatser vilka länkat till Hideaways webbplats eller omvänt vilka Hideaways webbplats länkar till.

Innehåll på Hideaways och webbplatser länkat dit

Hideaways målsättning är att all kommunikation skall vara virusfri, men påtar sig inget ansvar för konsekvenser till följd av att så inte är fallet.
Hideaways webbplats är mycket genomarbetat och stor möda har lagts ner för att undvika och förhindra olika fel. Innehållet kan dock innehålla fel eller vara bristfälligt på grund av tekniska orsaker, felskrivningar eller andra orsaker. Hideaways påtar sig inget ansvar för sådana fel eller brister. Hideaways garanterar inte ägarskap eller upphovsrätt till innehåll som tillhandahålls av tredje man. Hideaways garanterar inte att webbplatsen har viss tillgänglighet eller vissa svarstider. Hideaways frånskriver sig uttryckligen ansvar för såväl direkta som indirekta skador och förluster som uppstår som en följd av webbplatsen eller att webbplatsen inte fungerar tillfredsställande.

Hideaways webbplats och dess innehåll tillhandahålls i ”befintligt skick”.

I det fall att Hideaways trots ovanstående skulle finnas skyldig till skadestånd/ersättning skall totalbeloppet aldrig kunna överstiga ett prisbasbelopp.

Tillämplig lag

Tvist i anledning av användandet av webbplatsen och dess innehåll skall avgöras av Malmö tingsrätt som första instans.

Integritets- och säkerhetsfrågor

När du bokar en resa med Hideaways accepterar du också att Hideaways spar din epost adress för framtidig marknadsförning. Vi kommer inte att lämna ut din e-post adress till tredjepart.