Resegaranti när du reser med Hideaways


Hideaways har ställt resegaranti till Kammarkollegiet i enlighet med paketreselagen.

Reseföretag som marknadsför och säljer paketresor, t ex flyg och hotell tillsammans, är förpliktigade att ställa en säkerhet överstigande samtliga kunders inbetalningar. Denna skyldighet har ej företag som endast säljer en flygbiljett eller ett hotellboende. Detta innebär att t ex flygbolagen, eller företag som endast tillhandahåller hotell inte ställer någon säkerhet när du bokar hos dem.

För ytterligare information om Hideaways och resegaranti, besök kammarkollegiet.

Uppdaterat 27.11.2017